راهنمای سایز

1 . محصول مورد نظر خود را ازبین دسته بندی های موجود انتخاب کنید و وارد صفحه محصول شوید.

2 . در صفحه محصول مورد نظر بر رو گزینه‌ی سایز بندی کلیک کنید تا اطلاعات سایز محصول برای شما نمایش داده شود.

3 . با توجه به سایز‎‌های وارد شده در این صفحه سایز مناسب خود را انتخاب کنید.

بالا